Počet záznamov: 1  

Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách

  1. Prociková, Júlia Politika Európskej únie a jej odraz v slovenských a nemeckých printových médiách / Júlia Prociková. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Printové médiá nielen informujú, sú aj mienkotvorné a ovplyvňujú postoje a názory širokej verejnosti, a teda aj poslucháčov vysokých škôl a univerzít, pre ktorých sú dôležitým zdrojom a podkladom ku štúdiu, rozširujúcim obzor a kompetenciu predovšetkým v spoločenskej oblasti. Pre pedagóga spĺňajú printové médiá okrem hore uvedených kritérií aj vhodné doplnenie klasických študijných materiálov a spestrenie vyučovacieho procesu. V príspevku je vyzdvihuntá dôležitosť práce s novinovými textami pri vyučovaní cudzích jazykov a didaktická stránka práce s printovými médiami, predovšetkým s rakúskym denníkom „Die Presse“ a slovenským týždenníkom "Trend".

    In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-52-9. -- S. 140-143

    I. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- S. 140-143

    378
    BA004