Počet záznamov: 1  

Možnosti použitia weblogu vo vyučovacom procese

  1. Stradiotová, Eva Možnosti použitia weblogu vo vyučovacom procese / Eva Stradiotová. -- Obr. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Weblogy, tak ako aj Wikipédia sú po technickej stránke webovými stránkami, ktoré sa vďaka softvéru, ktorý majú, ľahko tvoria, aktualizujú a umožňujú ľuďom asynchrónnu komunikáciu. Svojou novosťou a možnosťami, ktoré ponúkajú, môžu byť veľmi motivujúce pre študentov, ale pre učiteľov, ktorí nemajú vzťah k informačným technológiám alebo majú pocit, že ich technické zručnosti nie sú dostatočné na to, aby ich začali využívať, sa môžu stať „nočnou morou".

    In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-52-9. -- S. 135-139

    I. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- S. 135-139

    37
    BA004
Počet záznamov: 1