Počet záznamov: 1  

O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia

  1. Breveníková, Daniela O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia / Daniela Breveníková. -- Prezentácia - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Prezentácia na tému: O koncepčnom prístupe k obsahu doktorandského štúdia.

    In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-52-9. -- S. 18-21

    I. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- S. 18-21

    378
    BA004