Počet záznamov: 1  

Rozhodovacie procesy a presadzovanie národných záujmov v Európskej únii

 1. Malík, Marek Rozhodovacie procesy a presadzovanie národných záujmov v Európskej únii / Marek Malík, Zuzana Silná. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 114 s. [7,475 AH]. -- Publikácie so signatúrou 851691-693 boli zakúpené s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. -- ISBN 978-80-225-3022-4

  I. Silná, Zuzana
  II. Kittová, Zuzana
  III. Stachová, Paulína
  IV. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  339.92
  BA004

Počet záznamov: 1