Počet záznamov: 1  

Doktorandské štúdium vo vedomostnej spoločnosti

  1. Széherová, Eva Doktorandské štúdium vo vedomostnej spoločnosti / Eva Széherová. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Analýza a problémy doktorandského štúdia, ktoré tvorí pilier kvalifikačného vzdelávania absolventov vysokých škôl vo vedomostnej spoločnosti z pohľadu školiteľa. Návrh obsahových a strategických opatrení na zvýšenie kvality jeho prípravy.

    In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-52-9. -- S. 25-28

    I. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. -- S. 25-28

    378
    BA004