Počet záznamov: 1  

Evaluation model of perception of board personnel

 1. Tkáč, Michal Evaluation model of perception of board personnel / Michal Tkáč, Marek Andrejkovič, Zuzana Hajduová. -- Graf, vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Palubný personál, vzájomné vnímanie jeden druhého. Model hodnotenia. Model aplikácie. Teória grafov.

  In New trends in aviation development : proceedings of the 9th International scientific conference, September 16. - 17. 2010, Gerlachov - High Tatras. -- Košice : Technical University Kosice, Faculty of Aeronautics, 2010. -- ISBN ISBN 978-80-553-0475-5. -- S. 239-242

  I. Andrejkovič, Marek
  II. Hajduová, Zuzana
  III. New trends in aviation development : proceedings of the 9th International scientific conference, September 16. - 17. 2010, Gerlachov - High Tatras. -- S. 239-242

  519.87
  BA004