Počet záznamov: 1  

Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve

  1. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia (23.-24.9.2010 : Štrba, Slovensko) Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN 978-80-225-3074-3

    378
    BA004