Počet záznamov: 1  

Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality

  1. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia (12.-13.7.2010 : Malá Ida, Slovensko) Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida / kolektív autorov. -- Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN 978-80-225-3016-3

    519.2
    BA004
Počet záznamov: 1