Počet záznamov: 1  

Moderné tendencie v stratégii Ruskej federácie na medzinárodnom energetickom trhu

  1. Glavatskich, Maria Moderné tendencie v stratégii Ruskej federácie na medzinárodnom energetickom trhu / Maria Glavatskich. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Ruská federácia na medzinárodnom energetickom trhu. Energetická stratégia Ruskej federácia na obdobie do roku 2030. Moderné tendencie v exporte ruskej ropy a plynu. Štátna politika Ruskej federácie v oblasti formovania zákonodarnej a normatívnej právnej bázy v rozdelení a využití plynu.

    In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov : 10. 6. 2010 Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3034-7. -- S. 77-85

    I. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 10. 6. 2010 Bratislava. -- S. 77-85

    339.56
    BA004
Počet záznamov: 1