Počet záznamov: 1  

Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku

  1. Rusiňák, Peter Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine a v Iraku / Peter Rusiňák. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Angažovanosť slovenských mimovládnych organizácií v oblasti trasferu integračného a postintegračného know-how krajinám ašpirujúcim o prechod k demokratickému režimu. Autor čerpá zo svojej skúsenosti z pôsobenia v Euroatlantickom centre o.z. akcentujúc význam viacerých projektov, ktorých cieľom bolo odovzdávanie slovenských skúseností „opinion lídrom“ z tranzitívneho procesu SR v krajinách akými sú Ukrajina, Irak alebo štáty juhozápadného Balkánu.

    In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov : 10. 6. 2010 Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3034-7. -- S. 217-223

    I. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 10. 6. 2010 Bratislava. -- S. 217-223

    06
    BA004
Počet záznamov: 1