Počet záznamov: 1  

Ambície Číny stať sa lídrom rozvojových krajín

  1. Szikorová, Nóra Ambície Číny stať sa lídrom rozvojových krajín / Nora Szikorová. -- Tab. -- Res. angl., slov. bibliogr. odkazy - Ekonomický rast Číny sa stal v poslednej dekáde najmedializovanejšou témou na svete. Vznik nového centra v rámci rozvojových krajín, ktoré nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z politického či kultúrneho ponúka alternatívu k „západnému“ modelu. Budúce scenáre vývoja ČĽR v komparácii s Indiou dokazujú, že aj napriek faktorom, ktoré môžu narušiť ekonomický rozmach a politický systém Číny, jej vodcovstvo v rozvojovom svete je v najbližších rokoch viac než pravdepodobné.

    In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov : 10. 6. 2010 Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3034-7. -- S. 245-252

    I. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 10. 6. 2010 Bratislava. -- S. 245-252

    338.1
    BA004