Počet záznamov: 1  

Aplikácia e-learningu na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach ako reakcia na výzvu Bolonského procesu

 1. Kafková, Eva Aplikácia e-learningu na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach ako reakcia na výzvu Bolonského procesu / Eva Kafková, Michal Stričík. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Výsledky dotazníkového prieskumu uskutočneného v novembri 2009 na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Prieskum hľadal odpovede na otázky týkajúce sa elektronického vzdelávania na fakulte - v čom sú prínosy, v ktorej oblasti sa zlepšili zručnosti a vedomosti študentov, ako hodnotia študenti platformu Moodle, ako hodnotia kvalitu študijných materiálov a ďalšie otázky.

  In Mižnarodnij naukovij visnik : Perspektivni naprjami i sposobi realizaciji innovacijnich technologij u sistemi evropejskoj viščoj osviti : zbirnik naukovich statej za materialami XIX Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji 8-11 grudnja 2009 roku, Užgorod (Ukrajina) - Visoki Tatri (Slovaččina). -- Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2010. -- S. 168-175

  I. Stričík, Michal
  II. Mižnarodnij naukovij visnik : Perspektivni naprjami i sposobi realizaciji innovacijnich technologij u sistemi evropejskoj viščoj osviti zbirnik naukovich statej za materialami XIX Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji 8-11 grudnja 2009 roku, Užgorod (Ukrajina) - Visoki Tatri (Slovaččina). -- S. 168-175

  37
  BA004
Počet záznamov: 1