Počet záznamov: 1  

Goodwill a jeho ohodnocovanie

  1. Romanová, Daniela Goodwill a jeho ohodnocovanie / Daniela Romanová. -- Vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Goodwill ako nehmotná zložka podnikania. Metódy ohodnocovania goodwillu. Ohodnocovanie podľa vzťahu k hmotnému majetku. Stanovenie hodnoty pri uplatnení odpisovej sadzby goodwillu. Stanovenie hodnoty na zásade nadzisku. Ďalšie metódy ohodnocovania goodwillu.

    In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. -- Košice, 2010. -- ISBN ISBN 978-80-225-3081-1. -- S. 39-45

    I. PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. -- S. 39-45

    657.1/.2
    BA004