Počet záznamov: 1  

Diferenciácia ponuky na trhu

  1. Čihovská, Viera Diferenciácia ponuky na trhu = Difference of the offer on the market / Viera Čihovská. -- Sch. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Účinná diferenciácia ponuky pomáha zvyšovať konkurenčnú výhodu spoločnosti na cieľovom trhu. Zákazník prijme takú ponuku, ktorá mu prinesie väčšiu pridanú hodnotu, než ponúka konkurencia. Zvýšiť túto hodnotu umožňuje vhodná diferenciácia produktu, služby, personálu a imidžu.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 92-97

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 92-97

    339.132
    BA004
Počet záznamov: 1