Počet záznamov: 1  

Simulačná metóda Monte Carlo

  1. Lukáč, Miroslav Simulačná metóda Monte Carlo / Miroslav Lukáč. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pre potreby skvalitnenia rozhodovacích procesov v podniku. Výhody a nevýhody metódy. Monte Carlo dokáže nielen vypočítať možné hodnoty výstupnej premennej, ale aj určiť pravdepodobnosť, s akou daná hodnota môže nastať.

    In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. -- Košice, 2010. -- ISBN ISBN 978-80-225-3081-1. -- S. 5-13

    I. PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. -- S. 5-13

    519.2
    BA004
Počet záznamov: 1