Počet záznamov: 1  

Vplyv digitalizácie na marketingovú komunikáciu TV stanice

  1. Eisele, Štefan Vplyv digitalizácie na marketingovú komunikáciu TV stanice = Digitalization influence to a TV station marketing communication / Štefan Eisele. -- Sch., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Očakávané prínosy digitálnej televízie. Komparácia analógového a digitálneho signálu. Rast ponuky reklamného priestoru a času na trhu. Prezentácia reklamného obsahu a legislatíva.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 145-149

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 145-149

    339.138
    BA004