Počet záznamov: 1  

Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku

  1. Baumgartner, Boris Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku = The processes of integration in developing countries with focus on Latin America / Boris Baumgartner. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Stručná charakterizácia medzinárodnej ekonomickej integrácie v rozvojových krajinách a zachytenie jej problematiky v Latinskej Amerike cez rozpracovanie integračných zoskupení tohto regiónu a posúdenie jednotlivých zoskupení podľa dôležitosti pre svetové hospodárstvo.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 33-38

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 33-38

    339.9
    BA004
Počet záznamov: 1