Počet záznamov: 1  

Integrátori ako poskytovatelia rýchlych zásielkových služieb

  1. Furdová, Lucia Integrátori ako poskytovatelia rýchlych zásielkových služieb = Integrators as providers of express services / Lucia Furdová. -- Obr., sch. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Poskytovatelia rýchlych zásielkových služieb sa často označujú ako integrátori. Ide o spoločnosti ponúkajúce rýchlu, spoľahlivú, celosvetovú, časovo garantovanú tzv. od dverí k dverám prepravu zásielok. Za lídrov v expresnom odvetví sa považujú spoločnosti DHL, TNT, FedEx a UPS, ktorí sú členmi Globálnej expresnej asociácie a taktiež Európskej expresnej asociácie. Uvedené asociácie sa zameriavajú najmä na spoluprácu v oblasti odstraňovania colných prekážok, liberalizácii obchodu, bezpečnosti, či ochrany životného prostredia.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 179-183

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 179-183

    656
    BA004