Počet záznamov: 1  

Prognózovanie, predvídanie, forecasting, foresight

  1. Oreský, Milan Prognózovanie, predvídanie, forecasting, foresight = Prognostication, prediction, forecasting, foresight / Milan Oreský. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Terminologické otázky a charakteristika pojmov prognóza, prognózovanie, foresight. Prepojenie predaja s ostatnými prvkami hodnototvorného reťazca – predvídanie predaja. Metodický rámec a časový postup tvorby štvrťročných predpovedí predaja.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 485-490

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 485-490

    001
    BA004