Počet záznamov: 1  

Osobitosti vývoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2009

  1. Strážovská, Helena Osobitosti vývoja malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2009 = Particular development of small and medium enterprises in teh Slovak Republic in the period 1993 - 2009 / Helena Strážovská. -- Grafy, sch., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Jednotlivé etapy vývoja MSP po vzniku SR od roku 1993, cez vstup do EÚ v roku 2004, až po vstup Slovenska do eurozóny v roku 2009. Rozdielna štruktúra právnych subjektov a z toho plynúci vplyv na ekonomiku. Hodnotenie právnických a fyzických osôb MSP.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 580-586

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 580-586

    65.011.1
    BA004