Počet záznamov: 1  

Právno teoretické reflexie k projektom verejno súkromného partnerstva

  1. Holub, Dušan Právno teoretické reflexie k projektom verejno súkromného partnerstva = Theoretical law reflections about public private partnership projects / Dušan Holub. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Projekty verejno súkromného partnerstva (PPP projekty) sú jedným z prostriedkov dlhodobého rozvoja infraštruktúry a služieb, v ktorom dochádza k spojeniu výhod súkromného a verejného sektora. Základom budúceho úspechu každého PPP projektu je dobrá zmluva. Zásadné prekážky realizácie PPP projektov, ktoré by sa nedali riešiť za existujúceho právneho stavu nie sú, aj keď potreba novej primeranej právnej regulácie existuje.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 238-242

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 238-242

    65.011.1
    BA004
Počet záznamov: 1