Počet záznamov: 1  

Vplyv hospodárskej krízy na spoločenskú zodpovednosť firem

  1. Škorvagová, Simona Vplyv hospodárskej krízy na spoločenskú zodpovednosť firem = Effects of the economic crisis on the corporate social responsibility / Simona Škorvagová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Prežitie firiem v čase hospodárskej krízy a ich schopnosť adaptovať sa meniacim podmienkam na svetovom trhu. Spoločenská zodpovednosť ako jeden zo základných princípov podnikania. Rôzne pohľady na zodpovednosť v podnikaní.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 592-596

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 592-596

    65.011.1
    BA004