Počet záznamov: 1  

Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty

  1. Kováčová, Natália Výhody systémov manažérstva bezpečnosti potravín pre podnikateľské subjekty = Advantages of food safety management systems for enterprises / Natália Kováčová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - V súčasnom období globalizácie môžeme sledovať zvýšený záujem zo strany podnikateľskej sféry a štátu o zabezpečovanie kvality, bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa. Príspevok pojednáva o výhodách systémov manažérstva bezpečnosti potravín podľa vybraných noriem, prostredníctvom ktorých môžu podnikateľské subjekty zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a získať stabilnú pozíciu na trhu.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 311-316

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 311-316

    338.43
    BA004
Počet záznamov: 1