Počet záznamov: 1  

Rate of bank concentration in V4 countries

 1. Romanová, Daniela Rate of bank concentration in V4 countries / Daniela Romanová, Mária Girgošková. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Porovnanie koncentrácie bankového sektora v krajinách V4 (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko). Krajiny V4 majú podobné geografické a predovšetkým obchodné a hospodárske záujmy. Ich spolupráca sa značne prehĺbila vstupom do Európskej únie. Vo všetkých krajinách V4 je bankový sektor veľmi dobre rozvinutý a dynamický a jeho vplyv na rast hospodárstva krajiny je silný. Pre posúdenie koncentrácie trhu možno použiť viacero ukazovateľov. Na výpočet a posúdenie koncentrácie bankového sektora vo V4 bol použitý Herfindahl-Hirschmanov indikátor (HHI), ktorý je jedným z najčastejšie používaných ukazovateľov koncentrácie trhu. Na základe jeho hodnoty sa dá určiť, či toto odvetvie je vysoko, stredne alebo nízko koncentrované. Bankový sektor má v každej ekonomike kľúčovú pozíciu a je nutné sledovať jeho hlavné ukazovatele, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na jeho budúce postavenie na trhu.

  In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. -- Košice : PHF EU Košice, 2010. -- ISSN 1337-6020. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 70-78

  I. Girgošková, Mária
  II. Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 70-78

  330.341.4
  BA004
Počet záznamov: 1