Počet záznamov: 1  

K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev

  1. Mišura, Ján K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev = Discourse on public-privete partnerships / Ján Mišura. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok zhrňuje riziká PPP projektov v Slovenskej republike z pohľadu racionálnej voľby, rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora a krízových stavov v hospodárstve. Použitá metodológia preto odráža stanovený cieľ a spočíva predovšetkým v logických, induktívno-deduktívnych metódach a analýze obsahu judikatúry ESD.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 448-457

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 448-457

    65.011.1
    BA004