Počet záznamov: 1  

Claimový potenciál v medzinárodnom obchode s investičnými tovarmi a investičnými celkami

 1. Pullmanová, Terézia Claimový potenciál v medzinárodnom obchode s investičnými tovarmi a investičnými celkami = Claim potential for international trade in capital goods and investment units / Terézia Pullmanová, Valéria Svobodová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Analýza potenciálu claimového manažmentu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode, ktorý je realizovaný na základe neúplných zmlúv. Teoretické východiská typológie obchodných zmlúv. Neúplná zmluva – spúšťač claimových nárokov.

  In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 527-532

  I. Svobodová, Valéria
  II. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 527-532

  347.7
  BA004
Počet záznamov: 1