Počet záznamov: 1  

Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy

  1. Šebo, Juraj Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy / Juraj Šebo. -- Obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Metódy a techniky projektového riadenia. Aplikácia metód sieťovej analýzy v modelovaní výrobných procesov. Metódy CPM a PERT. Modelový príklad využitia metódy CPM a metódy PERT pri plánovaní investičného projektu.

    In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. -- Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. -- ISSN 1336-4103. -- Roč. 7, č. 1 (2009), s. 21-30

    I. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. -- Roč. 7, č. 1 (2009), s. 21-30

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1