Počet záznamov: 1  

Budúcnosť komanditnej spoločnosti

  1. Vačoková, Lenka Budúcnosť komanditnej spoločnosti = The future of limited partnership / Lenka Vačoková. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok sa venuje právnej úprave komanditnej spoločnosti u nás v porovnaní s právnou úpravou tejto spoločnosti v Českej republike. Následne analyzuje komanditnú spoločnosť podľa osnovy zákona o obchodných korporáciách v Českej republike, čím sa snaží predvídať budúcnosť tejto spoločnosti na Slovensku.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 635-639

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 635-639

    347.7
    BA004