Počet záznamov: 1  

Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU

 1. Liptáková, Erika Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU / Erika Liptáková, Pavol Andrejovský. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Potreba zavádzania systémov riadenia kvality a princípy manažérstva kvality v školstve. Princíp orientácie na zákazníka. Princíp orientácie na procesy. Princíp rozhodujúcej úlohy vedenia školy v manažérstve kvality. Systémy manažérstva kvality na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Riadenie kvality podľa noriem radu ISO 9000. Audity realizované na PHF EU. Riadenie kvality podľa modelu CAF 2006.

  In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3074-3. -- S. 139-148

  I. Andrejovský, Pavol
  II. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. -- S. 139-148

  65.012.4
  BA004