Počet záznamov: 1  

Globalizácia a vedomostná spoločnosť

 1. Dudová, Iveta Globalizácia a vedomostná spoločnosť / Iveta Dudová, Vojtech Stanek. -- Popis urobený: 27.10.2010 - Ako mimoriadne číslo časopisu je vydaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie" Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '10, Rajecké Teplice 4.-6. októbra 2010 - Globalizácia ako základná celosvetová zmena sociálnej štruktúry spoločenského systému. Globálna ekonomika a cieľová projekcia medzinárodných integračných tendencií globalizujúceho sa sveta. Výzvy globalizácie a strategické priority budovania vedomostnej spoločnosti v podmienkach EÚ.

  In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. -- Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. -- ISSN 1336-5878. -- Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 104-108

  I. Stanek, Vojtech
  II. Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. -- Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 104-108

  339.92
  BA004