Počet záznamov: 1  

Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  1. Bačová, Monika Makroekonómia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach / Monika Bačová. -- Prezentácia

    In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3074-3

    I. Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba

    378
    BA004