Počet záznamov: 1  

Úvaha nad ekonomickým rastom z aspektov vplyvu na rozvoj človeka a prosperitu spoločnosti

  1. Blašková, Mária Úvaha nad ekonomickým rastom z aspektov vplyvu na rozvoj človeka a prosperitu spoločnosti = Consideration of economic growth from the perspective of the impact on human development and prosperity of society / Mária Blašková. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Úvaha, ktorá je zameraná len na základné východiská a vybrané súvislosti ekonomického rastu a rozvoja. Stručne uvádza problém zdrojov a faktorov ekonomického rastu, ktoré sa môžu zmeniť aj na jeho bariéru. Súčasné diskusie opomínajú otázky zmysluplnosti ekonomického rastu, bez snahy analyzovať a venovať pozornosť jeho vplyvu na človeka a prosperitu spoločnosti.

    In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3067-5. -- [S. 1-8]

    I. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- [S. 1-8]

    338.2
    BA004