Počet záznamov: 1  

The international monetary system after the global financial crisis

 1. The international monetary system after the global financial crisis = Medzinárodný menový systém po doznení globálnej finančnej krízy ; do angl. prel. Ildikó Némethová. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. - Globálna nerovnováha. Zmeny v zložení zahraničných devízových rezerv. Budúci status mien v medzinárodnom menovom systéme. Trojica v menovej politike.

  In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 508 s. [24,6 AH] : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2882-5. -- S. 315-336

  I. Némethová, Ildikó
  II. Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. -- S. 315-336

  339.74
  BA004
Počet záznamov: 1