Počet záznamov: 1  

Simultánny model zárobkov a produktivita práce

 1. Rievajová, Eva Simultánny model zárobkov a produktivita práce. -- VEGA 1/0414/09 - Popis urobený: 28.10.2010 - Ako mimoriadne číslo časopisu je vydaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie" Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '10, Rajecké Teplice 4.-6. októbra 2010 - Vplyv produktivity práce a počtu odpracovaných hodín v týždni na výšku zárobkov. Odhad regresných koeficientov na základe zdrojových údajov získaných metódou najmenších štvorcov s pomocou ekonometrického programu. Využitie a porovnanie s tabuľkovými procesormi. Detekcia autokorelácie v jednotlivých vzťahoch.

  In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. -- Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. -- ISSN 1336-5878. -- Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 451-456

  I. Kavec, Ján
  II. Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. -- Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 451-456

  331.101.6
  BA004
Počet záznamov: 1