Počet záznamov: 1  

Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na vývoj kurzu eura voči americkému doláru

  1. Moravová, Julianna Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na vývoj kurzu eura voči americkému doláru / Julianna Moravová. -- Obr. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vplyv súčasnej krízovej situácie na vývoj menového kurzu eura a amerického dolára. Vývoj menového kurzu od počiatkov súčasnej krízy v roku 2007 až po súčasnosť. Analýza hlavných kurzotvorných faktorov, ktoré naň v danom období vplývali.

    In Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. -- Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7414-247-5. -- S. 134-140

    I. Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. -- S. 134-140

    336.748
    BA004
Počet záznamov: 1