Počet záznamov: 1  

Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie

 1. Hutníková, Alica Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie / Alica Hutníková, Gabriela Alexandrová, Branislav Kršák. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Efektívna krízová komunikácia. Krízová prevenvcia. Príčiny podnikových kríz. Audit citlivosti (vulnerability audit). Issue management. Krízová komunikácia ako forma krízovej reakcie. Tréning.

  In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. -- Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. -- ISSN 1336-4103. -- Roč. 7, č. 2 (2009), s. 50-56

  I. Alexandrová, Gabriela
  II. Kršák, Branislav
  III. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. -- Roč. 7, č. 2 (2009), s. 50-56

  65.012.4
  BA004
Počet záznamov: 1