Počet záznamov: 1  

Assessment/development centre

  1. Olexová, Cecília Assessment/development centre / Cecília Olexová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Vymedzenie pojmov assessment centre (AC) a development centre(DC). Príprava AC a DC: určenie prediktorov, výber metód AC/DC, výber hodnotiteľov a účastníkov AC/DC, príprava časového harmonogramu. Metódy AC/DC - pozorovanie, hranie rolí, skupinová diskusia, prípadové štúdie, prezentácia, interview. Psychodiagnostické metódy.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 15 (2010), s. 113-122

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 15 (2010), s. 113-122

    331.108
    BA004