Počet záznamov: 1  

[Ceny a náklady v stavebníctve]

  1. Čarnický, Štefan [Ceny a náklady v stavebníctve] / Štefan Čarnický. -- Recenzia na učebnicu ktorá je rozčlenená do 5. kapitol s logickou nádväznosťou. Text je doplnený schémami, tabuľkami a praktickými príkladmi, ktoré prispievajú k ľahšej orientácii pri tvorbe cien stavebnej produkcie a cenovej stratégie stavebnej firmy. - Recenzia na: Ceny a náklady v stavebníctve. -- Košice : Stavebná fakulta TU, 2008. -- ISBN ISBN 978-80-553-0120-4

    In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. -- Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. -- ISSN 1336-4103. -- Roč. 7, č. 2 (2009), s. 77-78

    I. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. -- Roč. 7, č. 2 (2009), s. 77-78
    BA004