Počet záznamov: 1  

Kvalita života domácností SR a znalostná ekonomika

  1. Holková, Vieroslava Kvalita života domácností SR a znalostná ekonomika / Vieroslava Holková. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Analýza kvality života slovenských domácností, vyhodnotenie jej doterajších zmien a posúdenie súčasného stavu. Predikcia možných vývojových trendov kvality života vo vzťahu k budovaniu znalostnej ekonomiky.

    In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3067-5. -- [S. 1-7]

    I. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- [S. 1-7]

    330.59
    BA004