Počet záznamov: 1  

Kríza - dopady a možnosti rastu

  1. Nežinský, Eduard Kríza - dopady a možnosti rastu = The crisis - impacts and growth possibilities / Eduard Nežinský. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Dopady globálnej hospodárskej krízy na hospodárstvo EÚ v rámci svetového prostredia, jej členov a na slovenskú ekonomiku ako člena EÚ a eurozóny. Rozličný vývoj v jednotlivých krajinách dokumentuje príspevok prostredníctvom údajov v tabuľkách a ich porovnaním. Ako hlavný nástroj riešenia dopadov je uvedená fiškálna politika, ktorej využitie v časoch krízy však vedie k nerovnováhe verejných financií. Na záver sú navrhnuté možnosti pre dlhodobé smerovanie rozvoja smerom k znalostne orientovaným aktivitám.

    In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3067-5. -- [S. 1-5]

    I. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- [S. 1-5]

    338.1
    BA004
Počet záznamov: 1