Počet záznamov: 1  

Contributing authors

  1. Contributing authors ; do angl. prel. Tatiana Laskovičová. -- Stručná charakteristika prispievajúcich autorov.

    In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 508 s. [24,6 AH] : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2882-5. -- S. 497-507

    I. Laskovičová, Tatiana
    II. Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. -- S. 497-507
    BA004
Počet záznamov: 1