Počet záznamov: 1  

Analýza vývoja zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006

  1. Valach, Matej Analýza vývoja zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006 / Matej Valach. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza vývoja produkcie, hrubej pridanej hodnoty a vývoja ďalších ukazovateľov a spotreby pre odvetvie priemyslu, pomocou komoditno-odvetvových tabuliek dodávok a použitia. Uvedené veličiny sú analyzované za roky 1993 až 2006 vrátane, nakoľko údaje za rok 2007 sú ešte stále čiastočné a nekompletné. Číselné hodnoty sú uvádzané v slovenských korunách, vzhľadom na analyzované časové obdobie.

    In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3067-5. -- [S. 1-5]

    I. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. -- [S. 1-5]

    338.45
    BA004