Počet záznamov: 1  

Čaká nás certifikácia biomasy produkovanej trvalo udržateľným spôsobom na energetické použitie

  1. Marsová, Eva Čaká nás certifikácia biomasy produkovanej trvalo udržateľným spôsobom na energetické použitie / Eva Marsová. -- Bibliogr. odkazy - Predmet normalizácie v oblasti biomasy produkovanej trvalo udržateľným spôsobom na energetické účely. Trhové prostredie CEN/TC 383. Princípy a kritériá na biomasu produkovanú trvalo udržateľným spôsobom. Dôvody, prečo je potrebné vyvinúť európske normy v tejto oblasti. Prínos očakávaný z práce CEN/TC 383. Faktory ovplyvňujúce vypracovanie a prijatie pracovného programu CEN/TC. Pripravované normalizačné dokumenty v tejto oblasti.

    In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. -- Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 20101018. -- ISSN 1335-5511. -- Roč. 16, č. 3 (Júl - september 2010), s. 36-41

    I. Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. -- Roč. 16, č. 3 (Júl - september 2010), s. 36-41

    006
    BA004