Počet záznamov: 1  

[Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev]

  1. Šúbertová, Elena [Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP, osobitne družstiev] / Elena Šúbertová

    In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 157 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3086-6. -- S. 5

    I. Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. -- S. 5
    BA004
Počet záznamov: 1