Počet záznamov: 1  

Intellectual security of Slovakia

 1. Intellectual security of Slovakia = Intelektuálna bezpečnosť Slovenska ; do angl. prel. Marta Grossmanová. -- Res. angl., slov. - Charakteristika intelektuálnej bezpečnosti štátu. Potreba kompetentných odborných pracovníkov a poctivých manažérov. Úloha dosiahnutia intelektuálnej bezpečnosti Slovenska. Intelektuálna bezpečnosť je predpokladom národnej konkurencieschopnosti a úspešného postkrízového vývoja.

  In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 508 s. [24,6 AH] : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2882-5. -- S. 401-405

  I. Grossmanová, Marta
  II. Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. -- S. 401-405

  65.012.8
  BA004