Počet záznamov: 1  

Porovnanie vybraných aspektov kultúry Kolumbie a USA

  1. Reťkovský, Peter Porovnanie vybraných aspektov kultúry Kolumbie a USA / Peter Reťkovský. -- Graf. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vývoj kolumbijskej kultúry a príčiny jej heterogenity. Odlišný vývoj kultúry USA. Premiešavanie kultúr v USA. Kultúrne enklávy v USA.

    In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 162 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3093-4. -- S. 87-105

    I. Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. -- S. 87-105

    008
    BA004