Počet záznamov: 1  

Vybrané problémy produktivity práce v období globálnej krízy

 1. Kavec, Ján Vybrané problémy produktivity práce v období globálnej krízy / Ján Kavec, Eva Rievajová. -- Tab. -- VEGA 1/041/09 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok vznikol pri riešení úloh grantového projektu VEGA 1/041/09 Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike - Vývoj produktivity práce v kontexte globálnej krízy. Produktivita práce v EÚ 25. Vzťah produktivity práce, miezd a ich determinantov.

  In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 42-53

  I. Rievajová, Eva
  II. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 42-53

  65.011.4
  BA004