Počet záznamov: 1  

Európska identita - budúcnosť európskeho integračného projektu?

  1. Fodorová, Veronika Európska identita - budúcnosť európskeho integračného projektu? / Veronika Fodorová. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Autorka sa v príspevku zaoberá "europanstvom", postavením európskej a národnej identity v členských štátoch EÚ a otázkou možností akcelerácie integračného procesu EÚ.

    In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 162 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3093-4. -- S. 69-85

    I. Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. -- S. 69-85

    1
    BA004