Počet záznamov: 1  

Štúdium problematiky ekonómie zdravotnej starostlivosti na Queen Margaret University v Edinburgu

  1. Kuchta, Ľuboš Štúdium problematiky ekonómie zdravotnej starostlivosti na Queen Margaret University v Edinburgu / Ľuboš Kuchta. -- Informácia o štúdijnom pobyte na Univerzite Queen Margaret v Edinburgu. Ciele kurzu Economics evaluation of Health Care.

    In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 86-87

    I. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 86-87

    614
    BA004
Počet záznamov: 1