Počet záznamov: 1  

Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze pedagogického procesu v manažérskych predmetoch

  1. Demjanová, Lucia Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze pedagogického procesu v manažérskych predmetoch / Lucia Demjanová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Príspevok je súčasťou riešenia projektu č. 2330258 pod názvom Inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch s dôrazom na prekážky brániace inovačným aktivitám - Pojem inovácia. Pohľad na tradičný a nový prístup k inováciám. Vzdelávanie a pedagogický proces v manažérskych predmetoch.

    In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. -- ISSN 1335-9746. -- Roč. 9, č. 20 (2010), s. 98-107

    I. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. -- Roč. 9, č. 20 (2010), s. 98-107

    378
    BA004
Počet záznamov: 1